RRETH

NESH

Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN) është një organizatë rinore joqeveritare dhe jofitimprurëse e themeluar në vitin 2008. Fushat tona kryesore të punës janë fuqizimi dhe punësimi i të rinjve, vullnetarizmi, barazia gjinore, inovacionet sociale dhe sipërmarrja, mënyra e jetesës së shëndetshme, aktivizimi kundër dhunës, aktivizmi mjedisor dhe gjithëpërfshirja sociale. Selia e PEN-it është në Prishtinë, por ne jemi aktivë në të gjitha rajonet e Kosovës. PEN ka një rrjet të gjerë të vullnetarëve dhe aktivistëve aktivë në mbarë Kosovën, duke vepruar si agjentë të ndryshimeve pozitive në komunitetet e tyre.

Misioni i PEN

Misioni i PEN-it është të fuqizojë të rinjtë dhe të rejat e të gjitha gjinive, etnive, feve dhe seksualiteteve përmes programeve për të rritur kapacitetet e tyre dhe për t'i mobilizuar ata/ato si agjentë të ndryshimit shoqëror përmes qasjes së edukimit të bashkëmoshatarëve.

Vizioni i PEN

PEN parashikon një komunitet të burrave të rinj të fuqizuar dhe grave të reja të fuqizuara që veprojnë në ndryshimin dhe përfshirjen sociale.

Njihuni me

Ekipin

Stafi

Bujar Fejzullahu

Executive Director

Herolinda Demolli

Finance/Administration Manager

Dafina Ramizi

Finance/Administration Manager

Petrit Augustini

Project Manager

Saranda Sylejmani

Project Manager

Kadri Rexha

Project Manager

Lumnije Behrami

Project Coordinator

Andi Emini

Project Coordinator & Media

Rinor Berisha

Project Officer

Agron Seferi

Project Officer

Kaltrina Fejzullahu

Communications and Public Relations Officer

Jetë Dobranja

Graphic Designer

Bordi i Drejtorëve

Floren Kavaja

Chairman of Board of Directors

Zamira Hyseni-Duraku

Member of Board of Directors

Ramiz Ahmetaj

Member of Board of Directors