Filter by type
Showing 3
PEN Logo
Formulari i aplikimit për projektet për Fondin e Rinisë
Periudha e aplikimit: 11 shtator - 09 tetor, 2023. Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN) fton të gjitha grupet joformale të të rinjve dhe rejave (15-32 vjeç) nga territoret e Mitrovicës së Jugut dhe Kamenicës që të dërgojnë projektet e tyre deri më 9 tetor 2023 në orën 17:00. Ju lutemi kontaktoni Fondin Rinor lokal në email adresën comms.ngopen@gmail.com. Ju lutemi vini re se propozimi i projektit mund të dorëzohet vetëm nëpërmjet formularit online të disponueshëm këtu.
Apply Now
PEN Logo
KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA I ČLANICA ODBORA OMLADINSКIH FONDOVA
Mreža vršnjačkih edukatora (PEN), Fondacija “Ana i Vlade Divac” i PRONI Centar za omladinski razvoj i pozivaju sve zainteresovane mlade od 19 do 32 godine sa teritorije lokalnih samouprava Južna Mitrovica, Kamenica, Vranje, Sremska Mitrovica, Bijeljina i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine da se prijave za članstvo u Odboru Omladinskog fonda. Rok za prijavu je 24. jul 2023. godine. Za više informacija i proces prijave kliknite ispod: "Apply Now“.
Apply Now
PEN Logo
THIRRJE E HAPUR PËR ANËTARËT E BORDEVE TË FONDIT RINOR
Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatar (PEN), Fondacioni Ana dhe Vlade Divac, dhe Qendra PRONI për Zhvillimin e Rinisë ftojnë të gjithë të rinjtë e interesuar nga mosha 19 deri në 32 vjeç nga komuna e Mitrovicës së Jugut, Kamenica dhe nga vendet e vetëqeverisjes lokale Vranjë, Sremska Mitrovica, Bijeljina, Distrikti Brcko i Bosnjës dhe Hercegovinës, të aplikojnë për anëtarësim në Bordin e Fondit Rinor. Afati i fundit për aplikim është 24 korrik 2023. Për më shumë informata dhe detaje rreth procesit të aplikimit, ju lutemi klikoni linkun më poshtë. "Apply Now".
Apply Now
PEN Logo
Formulari i aplikimit për projektet për Fondin e Rinisë
Peer Educators Network
Description
Periudha e aplikimit: 11 shtator - 09 tetor, 2023. Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN) fton të gjitha grupet joformale të të rinjve dhe rejave (15-32 vjeç) nga territoret e Mitrovicës së Jugut dhe Kamenicës që të dërgojnë projektet e tyre deri më 9 tetor 2023 në orën 17:00. Ju lutemi kontaktoni Fondin Rinor lokal në email adresën comms.ngopen@gmail.com. Ju lutemi vini re se propozimi i projektit mund të dorëzohet vetëm nëpërmjet formularit online të disponueshëm këtu.
KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA I ČLANICA ODBORA OMLADINSКIH FONDOVA
Peer Educators Network
Description
Mreža vršnjačkih edukatora (PEN), Fondacija “Ana i Vlade Divac” i PRONI Centar za omladinski razvoj i pozivaju sve zainteresovane mlade od 19 do 32 godine sa teritorije lokalnih samouprava Južna Mitrovica, Kamenica, Vranje, Sremska Mitrovica, Bijeljina i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine da se prijave za članstvo u Odboru Omladinskog fonda. Rok za prijavu je 24. jul 2023. godine. Za više informacija i proces prijave kliknite ispod: "Apply Now“.
THIRRJE E HAPUR PËR ANËTARËT E BORDEVE TË FONDIT RINOR
Peer Educators Network
Description
Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatar (PEN), Fondacioni Ana dhe Vlade Divac, dhe Qendra PRONI për Zhvillimin e Rinisë ftojnë të gjithë të rinjtë e interesuar nga mosha 19 deri në 32 vjeç nga komuna e Mitrovicës së Jugut, Kamenica dhe nga vendet e vetëqeverisjes lokale Vranjë, Sremska Mitrovica, Bijeljina, Distrikti Brcko i Bosnjës dhe Hercegovinës, të aplikojnë për anëtarësim në Bordin e Fondit Rinor. Afati i fundit për aplikim është 24 korrik 2023. Për më shumë informata dhe detaje rreth procesit të aplikimit, ju lutemi klikoni linkun më poshtë. "Apply Now".