About PEN

Peer Educators Network (PEN) is a non-governmental and non-profitable youth organization that aims to create a community where young men and women are empowered to act as agents of social change. PEN works all over Kosovo by being active in 36 municipalities and has over 4000 volunteers/peer educators, who are represented by Municipal Coordinators at the PEN Assembly. PEN is led by the Assembly of Members, Executive Director and employees, and advised by the Board of Directors.

The mission of PEN is to empower young men and women regardless of their gender, ethnicity, religion, sexuality or other social categories through programs which enhance their leadership skills while promoting human rights and active citizenship. PEN’s programs tackle youth empowerment and employment, volunteerism, gender equality, social innovation and entrepreneurship, environmental protection, anti-violence and healthy lifestyle.

  • People reached
  • Peer educators
  • Trainings/workshops
  • Campaigns

Work with us

Projects

Ongoing projects

Completed Projects

Completed projects

Completed Projects

Events

Gjatë gjithë javës ua kemi uruar mirëseardhjen në Techstitution dhjetra të rejave e të rinjve nga e gjithë Kosova.Dhjetra fytyra të buzëqeshura plot motivim, fokus dhe energji për të mësuar gjuhë programuese.Sukese gjithë techstitutionerëve/eve!#Techstitution përkrahet nga UNICEF Kosovo Programme dhe implementohet nga PEN. _Throughout the week, we welcomed dozens of young men and women from all over Kosovo to Techstitution.Dozens of smiley faces full of motivation, focus and energy to learn programming languages.Good luck to all techstitutioners!#Techstitution is supported by Unicef Kosovo Programme and implemented by PEN. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Falënderojmë Komunën Komuna e Gjilanit për bashkëpunimin e vazhdueshëm 🙌! ... See MoreSee Less
View on Facebook
👩‍💻🧑‍💻Pas katër muajsh aftësim në gjuhët programuese HTML, CSS, JS, MySQL dhe PHP, 60 të rinj dhe të reja nga komuna e Gjilanit u certifikuan në kuadër të programit IT Education. 🤩Ne jemi të lumtur që arritëm t’i takojmë të gjithë së bashku.🤗 Iu dëshirojmë shumë suksese në të ardhmen programereve/programerëve të reja/rinj.Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i Zërave Lokalë për Zhvillim të Barabartë” (ALVED), që financohet nga Qeveria Britanike përmes Fondit për Siguri, Stabilitet dhe Konflikte (CSSF) në bashkëpunim me British Embassy Pristina, Peaceful Change initiative, People in Need Kosovo, PEN- Peer Educators Network, Gradjanske Inicijative dhe Ngo Aktiv._👩‍💻🧑‍💻After four months of training on HTML, CSS, JS, MySQL and PHP programming languages, 60 young men and women from the municipality of Gjilan were certified within the IT Education program. 🤩We are happy that we met everyone together.🤗 We wish the young programmers tons of success in the future.This activity is implemented within the project "Amplifying Local Voices for Equitable Development" (ALVED), which is funded by the British Government through the Fund for Security, Stability and Conflict (CSSF) in collaboration with the British Embassy Pristina, Peaceful Change initiative, People in Need Kosovo, PEN- Peer Educators Network, Gradjanske Inicijative and Ngo Aktiv. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Zyrtarja jonë për komunikim, Kaltrina Fejzullahu, ishte në programin e mëngjesit të ATV LIVE për të treguar më shumë për IT Education💻 - program fuqizues dhe aftësues për të rinjtë dhe të rejat e Gjilanit dhe Lipjanit.Për më shumë, ndiqni intervistën 💁 ... See MoreSee Less
View on Facebook
🎉Techstitution filloi sot!🎉Të rinj dhe të reja nga e gjithë Kosova gjatë tre muajve të ardhshëm do të trajnohen në fushën e programimit💻. Programi është duke u zhvilluar në Prishtinë dhe Gjilan.Techstitutionerët janë të entuziasmuar dhe të motivuar për gjërat e reja që do të mësojnë.Ndërsa ne jemi të lumtur për ta!#Techstitution përkrahet nga UNICEF Kosovo Programme dhe implementohet nga PEN. -🎉Techstitution was launched today!🎉In the following three months, young men and women from all over Kosovo will learn the basics of several programming languages💻. The program is taking place in Pristina and Gjilan.Our techstitutioners are excited and motivated to learn new things, and we are happy for them!#Techstitution is supported by Unicef Kosovo Programme and implemented by PEN. ... See MoreSee Less
View on Facebook

And… IT’S A WRAP!🎉
For the past three days our wonderful activists worked closely together with their mentors in coming up with ideas💡 on how to tackle problems in our communities regarding environment pollution.

PRESENTATION TIME!🤩
Every group worked hard in compiling their campaigns these past days, with the help of their mentors. Our new young activists are eager and willing to make a positive change in their environment. #Youth4CleanAir

🤔How to advocate & build successful campaigns? The groups are focused & working on how to tackle the problems they identified yesterday, such as: overfilled and smelly garbage containers, lack of awareness about renewable energy, pollution from constructions, etc.

🙋Meet our amazing mentors! (pt 2) Bletë, Kadri, Pylljon, Rinor and Bardhyl will be guiding our youth from Obiliq, Ferizaj, Gjakova, Peja, and Prizren, throughout the workshop sessions. They are ready to continue with the remaining workshop sessions!

Load More...

Posts

Meeting with the mayor of Fushë Kosovë

Meeting with the mayor of Fushë Kosovë – Mr.Burim Berisha On Tuesday, several youths from Fushë Kosovë met with their […]

International Day of Family

May 15th – International Day of Family  In honor of this day, within the project “Engaging Men in Fatherhood” has […]

Did You Know?

Did you know that: Sea levels are rising faster today than ever before. Two-thirds of extreme weather events in the […]

Request for Expression of Interest – Consultant for IT School Curriculum Development

NGO Peer Educators Network (PEN) is looking for a Consultant for IT School Curriculum Development on behalf of Amplifying Local […]

UNDERSTANDING DIVISIVE NARATIVES QUALITATIVE RESEARCH – ONLINE FOCUS GROUPS: Serbia & Kosovo

Media in Serbia and Kosovo contribute to the enhancement of the othering between two entities. This is the main finding […]

Documents and publications

What youth say

Donors & Partners

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                  

Contact us  • +381 (0) 38 223 942


  • "Behije Dashi" Nr. 5/A
    Prishtina


  • info@ngo-pen.com